Preview Mode Links will not work in preview mode

Hudfärg är en av flera diskrimineringsgrunder. Vi svenskar är inte så bra på att hantera just hudfärgsbaserad diskriminering. I Vidga normen-podden går vi på djupet och öppnar upp för tankar, frågor och funderingar som utmanar och vidgar normerna kring hudfärg.

Följ med Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet, och Fatema Vanat, socionom som drivs av frågor som rör unga, ledarskap och marginaliserade grupper.

”Vidga normen” är ett projekt som hjälper organisationer att skapa jämlikhet på jobbet och att motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. Podden kompletterar projektet och erbjuder fördjupade samtal om normer kring hudfärg på arbetsmarknaden. Vi hoppas och tror att de teman som vi lyfter här också är relevanta för flera olika delar av vårt samhälle. 

Podden är producerad på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Europeiska socialfonden.

Podden produceras av: Aya Zemzem Mohammed, Fatema Vanat och Mona Nechma.

Transkriberade avsnitt hittar du här: https://www.vidganormen.se/vidga-normen-podden/ 

Dec 8, 2020

Hur bygger man en inkluderande arbetsmiljö och gruppidentitet på en arbetsplats? Hur fungerar mikroaggressioner och varför uppstår de? I det här avsnittet av Vidga Normen-podden träffar vi Yonnas Seyoum, utvecklingsledare på Länsstyrelsen och Malin Svensson, samhällsvetare.


Sep 23, 2020

Vad innebär svensk vithet och hur påverkar den arbetsmarknaden? I det fjärde avsnittet av Vidga normen podden pratar vi om det tillsammans med Tobias Hübinette, forskare i kritiska rasstudier vid Karlstad universitet.


Jun 29, 2020

I avsnitt tre av Vidga Normen-podden djupdyker vi in i ämnet system för mätning tillsammans med  vår gäst Nick Jones konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun. Vad betyder det att mäta? Och hur kan vi jobba med jämlikhet om vi inte har någon kunskap om hur nuläget faktiskt ser ut?

Gäst: Nick Johnson Jones...


Jun 11, 2020

I det andra avsnittet av Vidga Normen-podden pratar vi bland annat om att sätta ord på vår verklighet för att kunna skapa förändring. Vi pratar också om varför färgblindhet är problematiskt i arbetet mot diskriminering kopplat till hudfärg. 
Gäster: Marie Cham, utbildare i Vidga normen i praktiken på...


Apr 16, 2020

Avsnitt 1: Vi svenskar varken ser eller pratar om hudfärg. Även om vi gärna ser på oss själva som jämlika visar statistiken något annat: att hudfärg påverkar individens möjligheter på svensk arbetsmarknad. I poddens premiäravsnitt möter vi Katarina de Verdier, projektledare för Vidga normen. Projektet...