Preview Mode Links will not work in preview mode

Hudfärg är en av flera diskrimineringsgrunder. Vi svenskar är inte så bra på att hantera just hudfärgsbaserad diskriminering. I Vidga normen-podden går vi på djupet och öppnar upp för tankar, frågor och funderingar som utmanar och vidgar normerna kring hudfärg.

Följ med Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet, och Fatema Vanat, socionom som drivs av frågor som rör unga, ledarskap och marginaliserade grupper.

”Vidga normen” är ett projekt som hjälper organisationer att skapa jämlikhet på jobbet och att motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. Podden kompletterar projektet och erbjuder fördjupade samtal om normer kring hudfärg på arbetsmarknaden. Vi hoppas och tror att de teman som vi lyfter här också är relevanta för flera olika delar av vårt samhälle. 

Podden är producerad på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Europeiska socialfonden.

Podden produceras av: Aya Zemzem Mohammed, Fatema Vanat och Mona Nechma.

Transkriberade avsnitt hittar du här: https://www.vidganormen.se/vidga-normen-podden/ 

Oct 18, 2021

I detta avsnitt samtalar programledarna med Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, om hudfärgens betydelse i kriser som Corona-pandemin. Avsnittet spelades in i april 2020, strax efter att pandemin startat, och publiceras nu inför det återhämtningsarbete som påbörjas.


Oct 18, 2021

Vilka utmaningar och lärdomar har de organisationer gjort som deltagit i Vidga Normen i praktiken? Gäster: Susanna Berg från TietoEVRY och Jesper Isaksson från Roslagsskolan.