Preview Mode Links will not work in preview mode

Hudfärg är en av flera diskrimineringsgrunder. Vi svenskar är inte så bra på att hantera just hudfärgsbaserad diskriminering. I Vidga normen-podden går vi på djupet och öppnar upp för tankar, frågor och funderingar som utmanar och vidgar normerna kring hudfärg.

Följ med Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet, och Fatema Vanat, socionom som drivs av frågor som rör unga, ledarskap och marginaliserade grupper.

”Vidga normen” är ett projekt som hjälper organisationer att skapa jämlikhet på jobbet och att motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. Podden kompletterar projektet och erbjuder fördjupade samtal om normer kring hudfärg på arbetsmarknaden. Vi hoppas och tror att de teman som vi lyfter här också är relevanta för flera olika delar av vårt samhälle. 

Podden är producerad på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Europeiska socialfonden.

Podden produceras av: Aya Zemzem Mohammed, Fatema Vanat och Mona Nechma.

Transkriberade avsnitt hittar du här: https://www.vidganormen.se/vidga-normen-podden/ 

Dec 7, 2021

Summering och reflektion kring hur samtalet förändrats under projektets gång och en spaning in i framtiden. Gäster: Kitimbwa Sabuni och Katarina de Verdier i rollen som utbildare respektive projektledare inom projektet Vidga Normen i praktiken på Länsstyrelsen Stockholm.


Oct 18, 2021

I detta avsnitt samtalar programledarna med Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, om hudfärgens betydelse i kriser som Corona-pandemin. Avsnittet spelades in i april 2020, strax efter att pandemin startat, och publiceras nu inför det återhämtningsarbete som påbörjas.


Oct 18, 2021

Vilka utmaningar och lärdomar har de organisationer gjort som deltagit i Vidga Normen i praktiken? Gäster: Susanna Berg från TietoEVRY och Jesper Isaksson från Roslagsskolan.


Jun 15, 2021

Vad spelar ledarskap och organisationsstruktur för roll i frågor kopplade till hudfärg? Det pratar vi om i detta avsnitt av Vidga Normen Podden tillsammans med Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.


Apr 21, 2021

Fackförbunden har haft en avgörande roll i utvecklingen av arbetsrätten – många skulle även säga att de haft en betydande roll för demokratins utveckling. Vilken roll spelar fackförbunden i dag, i arbetet för ett jämlikt arbetsliv?